Nieuws

Landelijk en lokaal nieuws over de energietransitie.

 • De lente is op zijn hoogtepunt: jonge vogels alom. Van sommige soorten, zoals koolmees en merel, is het eerste legsel al uitgevlogen. Andere soorten hebben ze nog in het nest en enkele vogelsoorten zitten nog op eieren. Bij de Lunterse boer Van den Berg zijn alle drie de fasen te bewonderen.

 • De nieuwste Milieulijst voor milieuvriendelijke investeringen met belastingvoordeel is flink aangepast. Bedrijfsmiddelen gaan sneller van de lijst af als deze gangbaar worden. Of als er overlap is met andere vormen van overheidssteun. Bedrijven krijgen hiervoor dan geen belastingvoordeel meer. Dit komt door gewijzigde Europese staatssteunregels en evaluatie van de regelingen Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil).

 • Gasketels worden in huurwoningen bijna nooit vervangen door warmtepompen. Uit een rondgang van het AD en de regionale dagbladen blijkt dat als een ketel aan vervanging toe is, er negen van de tien keer niet voor een duurzamer alternatief wordt gekozen.
  De krant schreef alle woningcorporaties in ons land aan, 120 organisaties met in totaal 1,2 miljoen socialehuurwoningen reageerden, ongeveer de helft van het totaal. Volgens hen is een warmtepomp vaak geen optie.

 • Het evenement Offshore Energy Exhibition & Conference 2023 was dit jaar weer een mooi succes. Experts en buitenlandse gasten uit de internationale offshore windsector waren erbij. Ze streken neer in RAI Amsterdam om te netwerken en de nieuwste innovaties van onder andere Nederlandse start-ups te bewonderen.

 • Energieprijzen stegen in 2022 enorm. Het energieverbruik nam flink af en de uitstoot van CO2 daalde hierdoor ook fors. De verduurzaming van gebouwen zette door, al bleef de sociale huur achter. Dit blijkt uit de Monitor Verduurzaming Gebouwde Omgeving 2023. 

 • Ontving u een voorschot Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)? Half maart beginnen we met het vaststellingsproces. Hierbij stellen we uw definitieve subsidie vast. De daling van de gas- en elektriciteitsprijzen leidt ertoe dat veel ondernemers (een deel van) het voorschotbedrag moeten terugbetalen.   

 • Dit jaar kunnen ondernemers een nieuwe subsidie aanvragen voor investeringen in productielijnen voor het produceren van (essentiële onderdelen van) elektrolysers, batterijen en zonnepanelen. Deze worden nu vaak nog geïmporteerd en dat is niet efficiënt. Een sterke maakindustrie voor het produceren van deze onderdelen in eigen land is belangrijk om Nederland klimaatneutraal en minder afhankelijk te maken. Bedrijven kunnen meedenken over de nieuwe investeringssubsidie via een consultatie.

 • Het windpark Hollandse Kust Noord op de Nederlandse Noordzee is klaar voor gebruik. Met de oplevering van dit windpark zijn de plannen van de Routekaart windenergie op zee 2023 succesvol afgerond. Dat betekent dat we op tijd, binnen budget en bijna zonder subsidie onze ambities van 2023 hebben gehaald: ruim 4,5 GW aan windenergie op zee. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) coördineerde de locatiestudies op zee en het vergunningsproces voor de bouw en exploitatie van de windparken.

 • Gemeenten kunnen vanaf 1 februari 2024 woningeigenaren ontzorgen bij de verduurzaming van hun woning. Dit is mogelijk als gemeenten de energiebesparing (ISDE) aanvragen en ontvangen namens de woningeigenaar. 

 • De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) krijgt dit jaar meer mogelijkheden voor zonne- en windenergie erbij. Dit maakt het voor VvE’s en energiecoöperaties aantrekkelijker om een aanvraag in te dienen. Zo kunnen zij nu subsidie aanvragen voor grotere projecten met meer zonnepanelen of windmolens met meer vermogen.

 • Bedrijven die hun energiehuishouding in 2022 of 2023 flink hebben verduurzaamd, of hiermee bezig zijn, maken kans op de EZK Energie Award en € 15.000. Er is dit jaar een prijs voor grote bedrijven en een voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Ondernemers kunnen zich tot en met donderdag 11 april 17:00 uur inschrijven bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

 • Ondernemers hebben volgend jaar meer mogelijkheden om met belastingvoordeel te investeren in energiezuinige bedrijfsmiddelen. Het aantal aanvragen voor deze Energie-investeringsaftrek (EIA) nam de laatste jaren fors toe. Dit jaar is opnieuw € 10 miljoen meer beschikbaar. Wijzigingen in de bijbehorende Energielijst zorgen daarnaast voor minder 'free-riders', ondernemers die de investeringen ook gedaan hadden zonder het belastingvoordeel.